Bezoekadres: Weseperweg 2, 8111PK, Heeten Telefoon: 0572-381519 Email: bernadette@mijnplein.nl
Inloggen

Rol en doelstelling van de ouderraad

De ouderraad van de St. Bernadetteschool te Heeten stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het plezier en welzijn van de kinderen (buiten de schoollessen om).

Overlegstructuur

De ouderraad vergadert 10 keer per jaar. In oktober vindt de jaarvergadering plaats. Alle vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom op. De vergaderingen vinden plaats in de koffiekamer in school en beginnen om 20.00 uur. 

Schooljaar 2023-2024
Vergaderdata ouderraad schooljaar 2023-2024

Schooljaar 2021-2022
Jaarverslag ouderraad 2021-2022

Jaarverslag ouderraad 2020-2021
Notulen jaarvergadering 2020-2021


Schooljaar 2020-2021
Vergaderdata 2020-2021.pdf
Jaarverslag 2019 2020.pdf
Notulen jaarvergadering 2019 2020.pdf


Schooljaar 2019-2020
190903 Vergaderdata 2019-2020.pdf
Jaarverslag ouderraad 2018-2019.pdf
Uitwerking jaarrekening OR 2018-2019 schoolgids.pdf

Schooljaar 2018-2019
Notulen jaarvergadering 2019
OR vergaderdata 2018-2019
Notulen jaarvergadering 2018
Uitwerking jaarrekening OR 2017-2018 schoolgids.pdf
Jaarverslag 2017-2018

17 oktober 2017 - OR jaarvergadering
jaarverslag OR 2016-2017
notulen jaarvergadering 17-10-17
Financieel jaarverslag 2016-2017
 

Contact

De ouderraad is te bereiken via ouderraad.bernadetteheeten@gmail.com.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is momenteel €30,- per kind. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt jaarlijks in de jaarvergadering vastgesteld. De intentie is om het verzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage te doen aan ouders/verzorgers van alle kinderen die op school zitten en van de kinderen die tot december van het lopende schooljaar instromen. De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL41RABO012.02.90.375 ten name van Ouderraad St. Bernadetteschool..

Ouderbijdrage financieel niet haalbaar? 

NB: Indien de ouderbijdrage voor u niet haalbaar is, kan er contact worden opgenomen met Stichting Leergeld Salland: 06-5386 2465 of info@leergeldsalland.nl.

Verantwoording

Jaarlijks vindt in oktober de financiële verantwoording van de ouderraad plaats door het maken van een financieel jaarverslag. Hierin worden de inkomsten en uitgaven over het afgelopen schooljaar alsmede een begroting voor het komende schooljaar weergegeven. In de jaarvergadering wordt verslag gedaan van de controle door de kascommissie. Tevens wordt in de jaarvergadering de kascommissie voor het komende schooljaar benoemd. 

Samenstelling Ouderraad

Marloes Wevers  

Voorzitter                                      

Bregtje Hermans Secretaris
Joost Schrijver Penningmeester
Huub Schoorlemmer  
Frank Wagemans  
Melanie Koggel  
 Hans van Zeist  
Ilse Keizer  
Liset Wichink Kruit  
Ronald Wichink  
Stefan ten Have  

 

Lijkt het jou ook leuk om lid te worden van de ouderraad? Neem dan even contact op met onze voorzitter of secretaris via ouderraad.bernadetteheeten@gmail.com.

Activiteiten Ouderraad

De ouderraad staat gedurende het schooljaar samen met de leerkrachten garant voor diverse activiteiten voor alle kinderen. Hierbij kun je denken aan: 

Sinterklaasviering
De ouderraad neemt een deel van de Sinterklaasviering op zich Zo zorgen wij voor de cadeautjes voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Samen met de docenten regelen wij de intocht op school. Verder verzorgen we het drinken met een versnapering.

Kerstviering

De ouderraad brengt de school in kerstsfeer. Na afloop van de musical/ rondgang of andere avondactiviteit in het teken van de kerst zorgen wij voor wat te eten en te drinken.

Afscheidsavond groep 8
De ouderraad verzorgt de BBQ tijdens het kamp van groep 8. Ook zorgen wij voor een drankje na afloop van de musicalavond. 
 

Schoolreisjes

Begin van het schooljaar staan de schoolreisjes op de agenda. Het ene jaar is er een themafeest op school en het andere jaar gaan we er op uit naar een speelparadijs, pretpark of dierentuin. 

Verkeersouders

De verkeersouders verzorgen de organisatie van de klaar-overs. Hiertoe behoort niet alleen de dagelijkse indeling maar ook de opleiding van de klaar-overs. Ook zorgen zij voor ondersteuning van de klaar-overs en proberen ze de regels en afspraken bij het brengen en ophalen van kinderen te handhaven. Daarnaast signaleren de verkeersouders knelpunten in de verkeerssituatie. Indien nodig gaan de verkeersouders in overleg met andere instanties zoals Plaatselijk Belang om de situatie te verbeteren. 

Sportdag
De ouderraadleden assisteren op deze dag het team door het schenken van koffie/thee en ranja. Daarnaast regelen ze ook de ijscokar en het scheppen van ijs.

Overige activiteiten
Daarnaast regelen we diverse activiteiten zoals:

  • Het verzorgen van kaarten en attenties
  • Ophangen "Wij gaan weer naar school"vlaggen.

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT